ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ορίζεται ο τρόπος σκέψης που ωθεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους ώστε να παράξουν ιδέες, ερωτήματα και υποθέσεις, να πειραματιστούν με εναλλακτικές και να αξιολογήσουν τις οπτικές τις  δικές τους και των άλλων ως προς ένα τελικό αποτέλεσμα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ αποτελεί μια εγκάρσια δεξιότητα που εντοπίζεται  τόσο στους κλάδους της  ΤΕΧΝΗΣ όσο και σε αυτόν των STEM. Είναι επίσης η κινητήριος δύναμη για κάθε καινοτομία Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείς, ολιστικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μπορούν να  συνδέσουν αυστηρά τη δημιουργικότητα με τους παραπάνω κλάδους.

TI EINAI TO PERSE?

Το PERSE αποτελεί ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη και το σχηματισμό μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που βασίζεται στη δημιουργικότητα και υπερνικά το δυϊσμό ανάμεσα στην μη τυπική/ άτυπη εκπαίδευση στην ΤΈΧΝΗ και τις STEM.

 

Μάθηση βασισμένη στην τέχνη + Μάθηση βασισμένη στον επιστημονικό προβληματισμό + Μάθηση βασισμένη στην τεχνολογία = STE(A)M.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό την ανάφλεξη της δημιουργικότητας στους νέους ως κύριο μέσο για την ενίσχυση των αποδόσεων τους

Η στήριξη των δημιουργικών δυνατοτήτων των νέων μέσω της προώθησης διακλαδικών συνεργασιών

Η ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών εργαλείων,πόρων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η συναρμογή οργανισμών και σημαντικών προσώπων για την Ευρωπαϊκή αφύπνιση ως προς το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τους προβληματισμούς που θέτει

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

  • Ο σχεδιασμός μιας “PERSE” δημιουργικά προσανατολισμένης παιδαγωγικής προσέγγισης που βασίζεται στην ενσωμάτωση μη τυπικών/άτυπων εκπαιδευτικών μεθόδων 
  • Η συνδημιουργία μιας “PERSE” εργαλειοθήκης που να περιέχει υλικά και άυλα εργαλεία απαραίτητα για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να μεταλαμπαδεύει δραστηριότητες PERSE για νέους   
  • Το στήσιμο βραχυπρόθεσμων εργαστηρίων για νέους στα οποία θα εφαρμόζεται η  μεθοδολογία PERSE 
  • Ο σχηματισμός ενός  PERSE European Creative Hub of Ideas δηλαδή μιας online πλατφόρμας ιδεών- η οποία θα εμπεριέχεται στην επίσημη ιστοσελίδα- και θα στηρίζει την διαδικτυακή δικτύωση μέσω από δωμάτια  συζητήσεων, διεθνικές συζητήσεις δια στρογγυλής τραπέζης,  καθώς και την εκδήλωση του Hackathon