Είστε εκπαιδευτικός ή σύμβουλος νέων (ηλικίας 15-29 ετών); Θα θέλατε να εξοικειωθείτε με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία; Πιστεύετε πως η δημιουργική σκέψη μπορεί να εμφυσήσει μία νέα νοοτροπία στις επόμενες γενιές;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ είναι η σκέψη που επιτρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για να εφαρμόσουν ιδέες, να θέσουν ερωτήσεις και να καλλιεργήσουν υποθέσεις, να πειραματιστούν και να αξιολογήσουν τις δικές τους γνώμες αλλά και των συνομηλίκων τους.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ είναι μια αναγνωρισμένη δεξιότητα τόσο για τον κλάδο των τεχνών όσο και των θετικών επιστημών ενώ θεωρείται ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ολιστικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων που να μπορούν να τις συνδέσουν επαρκώς.

 

Το έργο PERSE, που συνιδρύθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην ανάπτυξη και την καθιέρωση μιας παιδαγωγικής προσέγγισης – προσανατολισμένης στη δημιουργικότητα – που ξεπερνά τον δυϊσμό μεταξύ τέχνης και επιστήμης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Μάθηση βασισμένη στην τέχνη + Μάθηση βασισμένη στην επιστήμη + Μάθηση βασισμένη στην τεχνολογία = STE(A)M.

 

Το έργο υλοποιείται από επτά (7) εταίρους στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Μαρτινίκη.

Inter Alia

Social Hackers

D’Antilles & D’Ailleurs

Nisi Masa

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Casa da Imagem

Περισσότερες πληροφορίες: www.perse-method.org/partners

Η εκπαίδευση για συμβούλους νέων έχει σχεδιαστεί στοχεύοντας στην προώθηση καινοτόμων εργαλείων μάθησης και πόρων για νέους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για έναν ή όλους αυτούς τους τομείς όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας ως ικανότητα “κλειδί” για την νεολαία.  

 

ΔΟΜΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PERSE για εκπαιδευτικούς και συμβούλους νέων αποτελεί μια δωρεάν διεθνή ευκαιρία δικτύωσης αλλά και μια πρακτική ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τάξης (24 ώρες), θα μάθετε για τη μέθοδο PERSE, που βασίζεται σε μια ομότιμη διαδικασία άτυπων και μη τυπικών εκπαιδευτικών πρακτικών, υπό την επίβλεψη της Επιστημονικής Διδακτικής Επιτροπής του προγράμματος (Consorzio Kairòs, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Casa de Imagem, Inter Alia).

Στο τέλος της εκπαίδευσης, κάθε συμμετέχων/ – ουσα θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την δική του εκπαιδευτική ενότητα όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των 12 ωρών της εργασίας με τους συνεργάτες μας σε κάθε χώρα.

Τα καλύτερα έργα (σύνολο 5 εώς 7 – δηλαδή 1 ή 2 για κάθε χώρα) θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη συνεργασία με την Επιτροπή και το έργο κατά το 2022 και να συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα νέων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Η εκπαίδευση είναι εντελώς δωρεάν.

 Διαδικτυακά μαθήματα: 15 – 30 Οκτωβρίου 2021

Πλατφόρμα εκμάθησης: Google Classroom + Zoom

8 συνεδρίες (3 ώρες/ ενότητα)

Περίοδος προγράμματος: 1 – 8 Νοεμβρίου 2021

12ωρη διδασκαλία (online ή εκτός σύνδεσης ανάλογα με τον συνεργάτη διδασκαλίας)

Το πρόγραμμα αποτελείται από οχτώ (8) διαδικτυακές συνεδρίες.

Καλώς ορίσατε στη μέθοδο PERSE → 15 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Inter Alia

Η εκπαίδευση ως διαδικασία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, μη τυπική μάθηση & η μάθηση μέσω της πρακτικής εφαρμογής (1 ενότητα)

Κοινωνική ένταξη για εκπαιδευτικούς → 18 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | D’Antilles et D’Ailleurs

Τι είναι η κοινωνική ένταξη; Τα εμπόδια στην κοινωνική ένταξη, η πολυαισθητηριακή προσέγγιση, αξιοποίηση της πολυφωνίας και αναγνώριση διακρίσεων.

Μάθηση βασισμένη στην τέχνη → 20 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Πρακτική εκπαίδευση μέσω της τέχνης, το πολιτικό νόημα της εκπαίδευσης, εμπειρική μάθηση, σχεδιασμός εμπειρίας με βάση την εκπαίδευση μέσω της τέχνης.

Μάθηση βασισμένη στην τέχνη → 22 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Fundação Manuel Leão – Casa da Imagem

Κύριες αρχές της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης με βάση την τέχνη, στόχοι δραστηριοτήτων, σχεδιασμός εργαστηρίου με βάση μία επιστημονική ιδέα, πειραματισμός με την μεθοδολογία.

Το οπτικοακουστικό έργο ως προσέγγιση για εκπαιδευτικούς σκοπούς → 25 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Nisi Masa

Βασικές αρχές βιντεοσκόπησης μέσω smartphone, αφήγηση ιστοριών με χρήση σύνθεσης και φωτισμού, οπτικοακουστική εργασία με παιδιά / νέους, πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα.

Εκπαίδευση βασισμένη στην επιστήμη → 26 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Consorzio Kairòs

Ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην εξερεύνηση και στο παιχνίδι, πειραματισμός και δημιουργικότητα σε μη επίσημο πλαίσιο, χρησιμότητα “λάθους”.

Μάθηση με βάση την τεχνολογία → 27 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET | Social Hackers

Ορισμός της τεχνολογίας, μάθηση με βάση την τεχνολογία: Internet of Things, Massive Open Online Courses (MOOCs), Gamification, Mobile Learning, QR Codes.

Για τη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής ενότητας PERSE → 29 Οκτωβρίου, ώρα 14 CET

Ανακεφαλαίωση προηγούμενων ενοτήτων: συμπεράσματα, τι πρέπει να (μην) κάνουμε, μήνυμα σε ένα μπουκάλι από το έργο PERSE: η κοινή μας πρακτική, η βασική δομή του έργου.

Η συμμετοχή συνιστάται θερμά, αλλά  σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης,  μπορούν να γίνουν διαθέσιμες ηχογραφήσεις για δύο (2) συνεδρίες σε όλες/ όλους τις/τους συμμετέχουσες/ -οντες. Πριν ξεκινήσετε, μια τοπική συνάντηση καλωσορίσματος θα οργανωθεί είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. 

Κατά τη διάρκεια της κάθε συνεδρίας θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε με έμπειρους εκπαιδευτές, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα υλικά για να εμβαθύνετε στη μεθοδολογία και να συζητήσετε με συναδέλφους πώς να εφαρμόσετε τα εργαλεία που προτείνονται. 

Μια ομάδα συμβούλων νέων και ένας εκπρόσωπος του εκάστοτε εκπαιδευτικού συνεργάτη θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα!

 

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PERSE έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, μαθητές, επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συνεργάτες και άτομα που ενδιαφερόνται για την ανάπτυξη μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης (ή/και έχουν ήδη μια βασική εμπειρία στην εκπαίδευση). Αναζητάμε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και να εξερευνήσουν νέες ιδέες, επαγγελματίες που αισθάνονται την ανάγκη να αναπτύξουν νέα εργαλεία και προσεγγίσεις, ενώ διευρύνουν το δίκτυό τους εξερευνώντας άλλες εμπειρίες και προοπτικές.

Κριτήρια για την επιλογή*:

 • Τουλάχιστον 3 έτη πανεπιστημιακών σπουδών
 • προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες
 • τεχνογνωσία σε έναν από τους 3 τομείς (Τέχνη, Επιστήμη, Τεχνολογία)
 • Επίπεδο Αγγλικών: άπταιστα
 • πνεύμα συνεργασίας 
 • διαθεσιμότητα για συνέχιση της συνεργασίας κατά το 2022

*Θα εξεταστούν οι αιτήσεις όλων των εκπαιδευτικών & συμβούλων νέων, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, τάξης, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

 

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ

> Μία ευκαιρία μάθησης υψηλού προφίλ με ομιλητές και μέντορες με μακρά εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης και της μη τυπικής μάθησης.

> Μία ευκαιρία να εξερευνήσετε και να δοκιμάσετε μια νέα προσέγγιση εργασίας με νέους, με πρακτικό τρόπο.

> Διεθνής δικτύωση και μάθηση από ομότιμους επαγγελματίες.

 

Ως συμμετέχων/ -ουσα στο PERSE, θα έχετε πρόσβαση σε:

 •  8 ζωντανές διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες για να εξερευνήσετε τη μέθοδό μας.
 •  12 ώρες διδασκαλίας για να αναπτύξετε τις ιδέες σας
 •  Έναν ψηφιακό χώρο με άφθονο εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με τις θεματικές του έργου.
 • Στην ευρύτερη κοινότητα που πλαισιώνει το έργο, αποτελούμενη από εκατοντάδες επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο
 • 3 πιστοποιήσεις (EU Youthpass, διαβατήριο PERSE, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea)

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή σε έως και 42 άτομα από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Μαρτινίκη. Σας ζητάμε να ελέγξετε το ημερολόγιό σας και να ορίσετε τις ημερομηνίες στην ατζέντα σας.

Η Επιστημονική Διδακτική Επιτροπή – που απαρτίζεται από τους Consorzio Kairòs, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Casa de Imagem, Inter Alia – θα επιλέξει συμμετέχοντες εξισορροπώντας τα ήδη αναφερθέντα κριτήρια και τη χώρα στην οποία ζείτε και εργάζεστε (ανάλογα με τα συγκεκριμένα αιτήματα του προγράμματος Erasmus+).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα Αγγλικά συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα > https://bit.ly/PERSEapplication

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@perse-method.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βρείτε περισσότερα στο www.perse-method.org ή τη σελίδα μας στο facebook: @perseproject